Vi kan hjälpa Dig!

 

Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Har du varit utsatt för misshandel, kränkningar eller sexuellt tvång i en nära relation? Känner du dig hotad av någon i din närhet? Har du varit utsatt för tvång? Är du orolig att någon i din omgivning är utsatt för kränkningar?

 

Välkommen att kontakta oss på Kvinnojouren Duvan.

Kanske vill du bara få prata en stund med någon som lyssnar. Vi kan hjälpa dig med stöd, råd och vägledning. Vid behov kan vi erbjuda dig och dina barn skyddat boende. När du kontaktar oss kan du vara helt anonym, vi för inga journaler och har tystnadsplikt. Våra ideella jourkvinnor är inga myndighetspersoner utan istället medsystrar med ett stort hjärta och vilja att hjälpa.

 

Jourtelefon: 0520-398 70, mån - tors kl 18-21.

E-post: kvinnojouren.duvan@hotmail.com

Behöver du akut hjälp under nätter och helger når du oss via polisen SOS 112 eller 11414.

Du kan även ringa vår jourtelefon på vardagar kl 8-16 då får du hjälp och stöd av utbildad personal på Kriscentrum, Trollhättans kommun. Du kan vara helt anonym även då och de för heller inga journaler och har tystnadsplikt.

 

Kvinnojouren Duvan startade för ca 30 år sedan, vi är en ideell förening och är en helt partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi arbetar ideellt på kvällar, helger och nätter för att stödja och hjälpa kvinnor och deras barn som varit utsatt för misshandel, kränkningar, hot, hedersrelaterat våld och trafficking. Vi vänder oss främst till kvinnor i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet.

Läs mer Om Oss.

Stort tack till våra "Företagsvänner"

 

  • HOTELL SCANDIC SWANIA

 

 

Genom att bli Företagsvän får ni möjlighet att visa att ert företag tar ett socialt ansvar och engagerar er för utsatta kvinnor och barn i vår närhet.

 

Läs mer om att bli "Företagsvän"

 

 

Varningssignaler

& råd

 

Blir du illa behandlad av din partner? Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Är du utsatt för hot eller tvång i din relation? Försöker du att hela tiden vara "till lags".

Misstänker du att någon i din närhet är utsatt?

 

Läs mer om Varningssignaler & råd

 

Viktiga telefonnummer:

Ring alltid 112 vid akuta lägen!

Kvinnojouren Duvans Jourtelefon: 0520-398 70, mån-tors kl 18-21.

Kriscentrum: 0520-398 70, mån - fre kl 8-16.

Polisen: 114 14

Terrafem (telefonjour på flera språk): 020-52 10 10

Kvinnofridslinjen:

020-505050

Dölj ditt besök!

Länkar

Jourer i vår närhet

Terrafem

Kvinnojouren Duvan

Box 129

461 23 Trollhättan

Jourtelefon: 0520-398 70

e-post: kvinnojouren.duvan@hotmail.com