Länkar

Kvinnojourer i vår närhet

Uddevalla: Kvinnojouren Kaprifolen

Säffle-Åmål: Kvinnojouren Frida

Alingsås - Lerum - Vårgårda: Kvinnojouren Olivia

Borås: Kvinno- och tjejjouren Borås

Göteborg: Kvinno- och tjejjouren ADA

Kvinnojourer i Väst: här hittar man alla medlemsjourer i Västra distriktet och telefon och e-post till jourerna.

 

Övriga länkar

Roks: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Tjejjouren.se: för dig som är tjej och behöver någon att prata med

Terrafem: Kvinno- och tjejjour på flera språk

Kriscentrum för kvinnor, Trollhättans kommun

BOJ Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen: en nationell stödtelefon för dig som är utsatt för våld och hot

 

 

Viktiga telefonnr

Ring alltid 112 i akuta lägen!

Kvinnojouren Duvans jourtelefon: 0520- 398 70, mån-tors kl 18-21.

Kriscentrum: 0520-398 70, mån-fre kl 8-16.

Polisen: 114 14

Terrafem (jourtelefon på flera språk): 020-52 10 10

Kvinnofridslinjen:

020-50 50 50

 

Stöd Oss!

Ge din gåva till

Kvinnojouren Duvans

Plusgiro: 475 82 39-0

 

Privatperson:

Bli Stödmedlem för 150 kr/år

Företag:

Bli vår "Företagsvän"

 

 

Kvinnojouren Duvan

Box 129

461 23 Trollhättan

Jourtelefon: 0520-398 70

e-post: kvinnojouren.duvan@hotmail.com